Gomova

Gomova - životní styl

Gomova

Víte, co je to Gomova?

A kam se dívá chlapec na fotografii? Co vidí v dálce? Slovo Gomova vymyslel právě on. Vyslovil ho vždy, když ho rodiče vysadili na plot a on mohl hledět do dáli. Není to žádná vesnice nebo město. Jen on tehdy přesně věděl, o co jde.

Od té doby se Země mnohokrát otočila okolo Slunce. Chlapec už je dávno dospělý, plot už jistě také nestojí a někdo ho nahradil novým. Ale Gomova existuje pořád. Můžete mu ji vidět na očích. Jeho ideály, které vždy před ním zářily, byly dobro, krásno a pravda. A také je v nich touha po dobrodružství, po životě.

S tím, co se člověku jeví jako správné, by se asi měl podělit s druhými. Mnoho lidí mi řeklo, že jim připadám jako sluníčko, které dovede rozdávat radost a klid. Na těchto stránkách si můžete přečíst, co vše je součástí mého životního stylu, co vše mi pomáhá snadněji proplouvat životem. Jistě ne vždy se mi to daří skvěle, ale ideálu se vždy můžeme jen přiblížit, ne ho dosáhnout. Pak už by snad ani život nebyl zajímavý.

Jen bych ještě rád poznamenal, že k cíli vždy vede spousta cest a každému se jistě bude líbit nějaká jiná, ne právě ta moje. Ale tak je to správné a mělo by tomu tak být. Představte si, že všichni lidé by měli stejné zájmy, názory, tužby. To by pak byla na světě otrava. Právě v různosti je zajímavost a krása, jen tak se můžeme posunout vpřed. Také je úplně jedno, jestli je tato cesta přímá anebo hodně klikatá. Mnoho lidí nedojde k cíli, to ale neznamená, že jejich konání bylo zbytečné. Každý by měl mít ideál – ale cesta sestává z mnoha kroků a každý krok na této cestě je dobrý, má svůj smysl a cenu.

Proto mi neberte můj způsob života, můj osobitý pohled na věci i dění kolem sebe i určitý způsob humoru. Bez nich bych to nebyl já.

Tak už víte, co je to Gomova?

© Pavel Hlavín, 2012 - 2015